{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}
關於

這是一個一家人一起經營的小店面

採購經理

本店最龜毛的人,不論採買時對商品的規格要求,連在冷凍庫裡都強迫商品排排站,保持倉庫乾淨衛生。

營運經理

憑藉著超強大的親和力,芳蘭總是能創造百分之百的顧客滿意。

網銷經理

最鬼靈精怪的美少女,總能為漁翁帶來不可思議的小改變。

 

過往經歷

 • Meteor 高校生社群-夏日實習生
 • 台達研究院-影像分析與應用實習生

 

擁有證照

 • Adobe Photoshop ACA 國際認證
 • Adobe Dreamweaver ACA 國際認證
 • Adobe Flash ACA 國際認證
 • TQC-OA辦公軟體應用類 Word 2010
 • TQC-OA辦公軟體應用類 Excel 2010
 • TQC-OA辦公軟體應用類 PowerPoint 2010

營運襄理

憨厚老實的個性,日森很受客人喜愛呢!